Skip to Content

BUCS Volleyball 2017-2018 - Scottish Conference Cup - Women's

BUCS Volleyball 2017-2018 - Scottish Conference Cup - Women's

link

Last 16

1 Glasgow 2nd v BYE 28/01/18
2 Dundee 1st v BYE 28/01/18
3 Edinburgh 2nd v BYE 28/01/18
4 West of Scotland 1st v BYE 28/01/18
5 Robert Gordon 1st v BYE 28/01/18
6 St Andrews 2nd v BYE 28/01/18
University Sports Centre
7 Stirling 1st v BYE 28/01/18
Gannochy Sports Hall
8 Strathclyde 1st 3v0 Abertay 1st 28/01/18
11:00
University of Strathclyde Centre for Sport & Recreation (CSR)
       
link

Quarter Finals

1 Glasgow 2nd 1v3 Dundee 1st 18/02/18
11:00
Kelvin Hall
2 Edinburgh 2nd 3v0 West of Scotland 1st 18/02/18
11:20
Sport & Exercise St Leonard's
3 Robert Gordon 1st 3v0 St Andrews 2nd 18/02/18
11:00
RGU: SPORT
4 Stirling 1st 3v0 Strathclyde 1st 18/02/18
10:30
Gannochy Sports Hall
       
link

Semi Finals

1 Dundee 1st 3v0 Edinburgh 2nd 18/03/18
14:00
Hall 1@ise
2 Robert Gordon 1st 0v3 Stirling 1st 18/03/18
16:00
RGU: SPORT
       

Back to top