Skip to Content

BUCS Volleyball 2017-2018 - South Eastern Conference Cup - Men's

BUCS Volleyball 2017-2018 - South Eastern Conference Cup - Men's

link

Last 32

1 Portsmouth 1st VvV BYE 08/11/17
2 Chichester 2nd VvV BYE 08/11/17
3 Anglia Ruskin 2nd (Chelmsford) v BYE 08/11/17
4 Brunel 1st v BYE 08/11/17
5 Roehampton 1st v BYE 08/11/17
6 Queen Mary 1st v BYE 08/11/17
7 City 1st v BYE 08/11/17
8 Buckingham New 1st v BYE 08/11/17
9 King's College 1st v BYE 08/11/17
13:00
The Castle Centre
10 Brighton 1st v BYE 08/11/17
11 Canterbury CC 1st v BYE 08/11/17
12 Kent 1st v BYE 08/11/17
13 Hertfordshire 1st 3v0 St Mary's 1st 08/11/17
13:00
Hertfordshire Sports Village
14 Kingston 1st v BYE 08/11/17
Kingston College Arena
15 Medway 1st 3v1 Chichester 1st 08/11/17
14:00
Strood Sports Centre
16 Middlesex 1st VvV BYE 08/11/17
       
link

Last 16

1 Portsmouth 1st 0v3 Chichester 2nd 22/11/17
18:00
Spinnaker Sports Centre
2 Anglia Ruskin 2nd (Chelmsford) 0v3 Brunel 1st 22/11/17
15:30
Mildmay Sports Hall
3 Roehampton 1st 1v3 Queen Mary 1st 22/11/17
16:00
Roehampton Sports Centre
4 City 1st w/ov Buckingham New 1st 31/01/18
16:00
CitySport
5 King's College 1st w/ov Brighton 1st 22/11/17
13:15
The Castle Centre
6 Canterbury CC 1st 0v3 Kent 1st 22/11/17
13:30
Christ Church Sports Centre
7 Hertfordshire 1st 2v3 Kingston 1st 22/11/17
13:00
Hertfordshire Sports Village
8 Medway 1st 2v3 Middlesex 1st 22/11/17
14:00
Strood Sports Centre
       
link

Quarter Finals

1 Chichester 2nd 2v3 Brunel 1st 14/02/18
15:00
University of Chichester
2 Queen Mary 1st 3v0 City 1st 14/02/18
15:00
SportsDock
3 King's College 1st w/ov Kent 1st 18/02/18
14:00
Westminster Academy
4 Kingston 1st vw/o Middlesex 1st 14/02/18
18:00
Kingston College Arena
       
link

Semi Finals

1 Brunel 1st 2v3 Queen Mary 1st 28/02/18
12:30
Sports Centre
2 King's College 1st 3v0 Middlesex 1st 28/02/18
14:30
The Castle Centre
       
link

Finals

1 Queen Mary 1st 2v3 King's College 1st 07/03/18
15:00
SportsDock
       
Back to top